Zřícenina hradu Gutštejn

testbg3

Historie

Hrad byl založen kolem roku 1300 jako rodové sídlo pánů z Gutštejna. První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1319, kdy tepelský opat pronajal Jetřichovi z Gutštejna a jeho synovi Sezemovi 3 vesnice. Gutštejnové vlastnili četné statky i jinde než v západních Čechách, a tak hrad zůstával stranou jejich pozornosti.

Roku 1422 oblehl hrad Jan Žižka z Trocnova a hrad dobyl. Později byl hrad navrácen Janovi z Gutštejna, který byl zetěm Přibíka z Klenové. Za pomoc císaři Zikmundovi získal Jan z Guštejna řadu vesnic z majetku klášterů v Chotěšově, Pivoni a Plasích. Po jeho smrti v roce 1453 připadl Gutštjn jeho bratrovi Burianovi.

O hradu

Přichází-li návštěvník od parkoviště ležícího při dvoře v sousedství zámečku Daňkov, uvítá ho nejprve kamenná věž, vykukující nad stromy lemující stráně kolem hradu. Zdivo na vrcholu věže zdobí zdivočelé túje a křivé kmínky málo vzrostlých borovic. Nakonec se otevře přístupová cesta po skalnsté šíji, vedoucí přes někdejší hradní předhradí okolo zaplaveného mělkého sklípku bývalé hospodářské stavby. Gutštejn leží před očima turisty ve vší kráse. Přijde-li poutník ze strany opačné, vynoří se nejdříve z lesa na břehu potoka Hadovky, opatrně přejde lávku ze dvou stromových kmenů a pak zatají dech úžasem. Hradní zdi, obklopující široký parkán se tyčí nad ostrožnou za paloukem. Složitý vývoj hradu zahrnoval podle odborníků širokou škálu fází a mikrofází. Vysoká věž bývá označována jako obdélný bergfrit se zaoblenými nárožími.

 

s

| Registrace