Rozhledna Milíře

testbg3

Rozhledna se nachází u osady Milíře v nadmořské výšce asi 580 m. Třetí patro vysílače jednoho z mobilních operátorů, umístěné ve výšce zhruba 25 m, nabízí veřejnosti celoročně přístupnou vyhlídkovou plošinu. Vystoupat na ni můžete po 126 schodech.

Rozhledna je přístupná bez omezení, ovšem pouze za vhodných klimatických podmínek. Současně na ni může vystoupat maximálně 10 osob. Pro turistickou známku se vypravte do přimdského infocentra nebo rozvadovského pensionu U Šilhů, pohledy můžete koupit v restauraci U Tylků ve Sv. Kateřině. Turistické razítko dostanete od počátku června do konce října přímo v Milířích, v č. p. 29 u paní Klíčové.
Krajina Českého lesa i Horní Falce

Bude-li vám přát počasí, otevře se před vámi kromě výhledů na území sousedního Německa také krajina velké části Českého lesa, Smrčiny a Slavkovského lesa. Můžete si prohlédnout vojenskou věž na Velkém Zvonu i zříceniny kamenného hradu na vrchu Přimda, stejně jako svrchu prozkoumat blízkou osadu, založenou koncem 18. století na okraji přimdských lesů v místech původních vrchnostenských milířů, zvaných tehdy podle sousední sv. Kateřiny Katharinerbranten.

 

s

| Registrace