Klášter Kladruby

testbg3

HISTORIE

Bývalý benediktinský klášter založený roku 1115 knížetem Vladislavem I. Na počátku 14. století patřil mezi nejbohatší kláštery v českém království. Roku 1393 byl za potvrzení nového kladrubského opata umučen sv. Jan Nepomucký. Původní románská bazilika Panny Marie byla v letech 1712 – 1726 přestavěna Janem Blažejem Santinim ve stylu tzv. barokní gotiky. Součástí areálu kláštera je budova nového konventu dle projektu K. I. Dienzenhofera.

Za vlády Josefa II. byl klášter zrušen. Stavební objekty byly využity jako vojenský špitál, roku 1800 v nich bylo ubytováno vojsko, pak zde byla opět zřízena nemocnice, kasárna a roku 1818 invalidovna. Roku 1825 koupil kladrubský klášter v dražbě polní maršál, kníže Alfréd I. Windischgrätz. Rod Windischgrätzů zde nechal postavit pivovar, soustředil zde rozsáhlou knihovnu i rodinný archív.

Pro návštěvníky jsou zpřístupněny unikátní expozice:

 

  • I. trasa Klášter přiblíží historii kladrubského kláštera a Benediktinského řádu; unikátní expozici svatého Jana Nepomuckého (jednu z nejrozsáhlejších v Evropě s přibližně 500 zpodobněními českého světce), barokně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie přestavěný Janem Blažejem Santinim a opatský byt.

 

  • II. trasa Zámek seznamuje s historií, obsahuje také expozici sv. Jana Nepomuckého, zimní refektář; lapidárium soch Matyáše Bernarda Brauna ze zámeckého parku ve Valči u Karlových Varů; pánské salony 19. století a knihovnu knížecího rodu Windischgrätzů. Z důvodu rekonstrukce je tato expozice v roce 2019 uzavřena

 

  • Bezbariérová prohlídka určena pouze pro hendikepované návštěvníky. Obsahuje interiér barokně gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie; ambitovou chodbu; zimní refektář; lapidárium soch Matyáše Bernarda Brauna; pánské salony a knihovnu knížecího rodu Windischgrätzů.

 

Prohlídky začínají vždy každou celou hodinu mimo polední přestávku (12.00 hodin). Poslední prohlídka začíná v 16.00 resp. 17.00 hodin.

V lednu -  březnu a listopadu - prosinci je prohlídka možná pro předem objednané skupiny nad 15 osob.

Vstupné:

  • Dospělí - 120 Kč
  • Děti do 6 let - zdarma
  • Mládež do 18 let - 80 Kč
  • Rodinné (2 dospělí + 1-3 děti do 15 let) - 310 Kč
  • Senioři nad 65 let - 80 Kč

s

| Registrace