Dotace pro zahájení činnosti mladého zemědělce

Vstup do světa zemědělského podnikání může být pro mladé zemědělce náročný, avšak se správnou pomocí a pečlivou přípravou a plánováním se dá tuto výzvu úspěšně zvládnout. Česká republika si je plně vědoma toho, že je důležité mladé zemědělce v začátcích jejích podnikání podpořit. Proto se v roce 2023 opět otevírá jedna z  nejoblíbenějších zemědělských dotací, v rámci které je pro začínající zemědělce připravena jednorázová podpora ve výši až 78.000 EUR (cca 1.800.000 Kč).

Dotace pro mladé zemědělce

Dotace pro začínající zemědělce v roce 2023: Možnost získat až 1 800 000 Kč pro start vašeho hospodaření.

Mladí začínající zemědělci mohou na rozjezd svého hospodaření obdržet podporu až do výše 58.000 EUR, resp. 78.000 EUR. Žádost o dotaci a čerpání příspěvků z podpůrných programů ale není jednoduchá věc. Zvláště pro někoho, kdo se v této oblasti pohybuje poprvé. Proto chceme mladým zemědělcům nabídnout naši pomoc. Díky rokům po které hospodaříme, jsme získali v komunikaci se státními subjekty řadu zkušeností, které vám můžeme předat a pomoct na dotace dosáhnout.

Maximální výše dotace Výše podpory    Celková alokace
           1 800 000 Kč Až 100% 0 KčVaši žádost vyřešíme za vás a nemusíte se tak trápit se složitou byrokracií. Zajistíme veškerou administrativu, sestavíme podnikatelský plán, pomůžeme s výběrovými řízeními, monitoringem a společně celou žádost dovedeme do zdárného konce. Stačí když nám napíšete. Vyřídíme vše podstatné a vy se můžete soustředit na to, co vás baví.

MÁM ZÁJEM O DOTACI

TEL: 737 267 418 EMAIL: info@farmaufrantisky.cz

Na co se vztahuje podpora

 • výstavba a rekonstrukce zemědělských staveb a pořízení technologií pro živočišnou výrobu 
 • výstavba a rekonstrukce zemědělských staveb a pořízení technologií pro rostlinnou výrobu a školkařskou produkci včetně investic do sadů a chmelnic
 • mobilní stroje sloužící pro zemědělskou prvovýrobu
 • úprava a zpracování vlastní produkce zemědělské výroby včetně uvádění těchto produktů na trh
 • nákup zemědělských nemovitostí včetně zemědělské půdy
 • nákup hospodářských zvířat 
 • nákup sadby a osiva pro přímou spotřebu v podniku
 • nákup krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin pro přímou spotřebu v podniku

Kdo může žádat.

Osoba, která v době podání žádosti o dotaci je ve věku 18 až 40 let, splňuje minimální kvalifikaci pro zemědělskou činnost nebo ji může splnit za určitých podmínek. Tato osoba začíná svou první zemědělskou ve funkci vedoucího podniku.

Dotace pro mladé zemědělce

Jaká je výše dotace.

Mladí zemědělci, kteří předloží podnikatelský plán, mohou získat přímou nenávratnou dotaci až 58 000 EUR. Pokud plán zahrnuje zpracování vlastní produkce, výše dotace se zvyšuje na 78 000 EUR. Na rozdíl od předchozího programového období bude tato jednorázová částka vyplacena předem po podpisu dohody o poskytnutí dotace.

Nechte si poradit. 3 důvody, proč s námi máte dotaci v kapse: 

 1. S žádáním o dotace máme bohaté zkušenosti a spolupracujeme s těmi nejlepšími odborníky na dotace a státní správu. Žádosti zpracujeme rychle a kvalitně.
 2. Vaše zakázky řešíme kompletně a na klíč. Dokážeme vyřídit administraci, pomoci i  výběrový řízením, cenovým marketingem, monitoringem apod.
 3. Dokážeme se orientovat i v ne zcela jasných podmínkách a rychle reagovat na změny. Pokud budete mít na dotaci nárok, získáme ji pro vás.

MÁM ZÁJEM O DOTACI

TEL: 737 267 418 EMAIL: info@farmaufrantisky.cz

 

s

| Registrace