GARANT NAŠÍ VÝROBY PANÍ KVĚTOSLAVA ŠUSTOVÁ

Děkujeme paní profesorce Ing. Květoslavě Šustové, Ph.D. za odborný dohled a pomoc při přípravě naší sýrárny. Bez ní a jejích rad by naše sýry neměly lahodnou chuť, tvar a vůni, kterou se mohou pyšnit dnes.

Životopis:

Absolventka Fakulty potravinářské a biochemické technologie, Vysoké školy chemickotechnologické v Praze začínala jako technickohospodářský pracovník v mlékárně Lacrum Brno, v roce 1995 nastoupila
na dráhu akademického pracovníka na Mendelově univerzitě v Brně, kde až do roku 2018 let vykonávala pedagogickou i vědeckou činnost v oblasti zemědělství a potravinářství.

V současné době působí jako vedoucí Katedry gastronomie a hotelnictví na Vysoké škole obchodní a hotelové v Brně, kde se specializuje na oblast gastronomie. Řadu let přednášela na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Od r. 2013 přednáší rovněž na vysoké škole v Polské republice, na Katedře Inżynierii Biosystemów, Politechnika Opolska. V r. 2016 byla oceněna ministrem školství Polské republiky nejvyšším státním
vyznamenáním za přínos pro edukativní činnost.

Je autorkou a spoluautorkou mnoha původních vědeckých prací evidovaných v databázích WOS a SCOPUS, odborných sdělení ve vědeckých časopisech, publikací v odborných časopisech a příspěvků na
světových, mezinárodních či národních konferencích. Je spoluautorkou monografií „Kulinární cestování“, „Management služeb hotelnictví a cestovního ruchu III“ „Mléko: produkce a kvalita“ a „Chováme ovce“.
Připravila odbornou publikaci určenou pro faremní zpracovatele mléka „Technologie zakysaných mléčných výrobků“, podílela se na přípravě odborné publikace „Produkce, zpracování a odbyt biomléka“. Je také spoluautorkou vysokoškolských skript „Mlékárenské technologie“ „Mlékárenské technologie, návody do cvičení“, „Fyziologie a hygiena výživy“, „Gastronomie“, „Technologie potravin“ a několika e-learningových studijních opor. Je řešitelkou a spoluřešitelkou řady výzkumných grantů.

V posledních letech její výzkumné aktivity směřují do oblasti využití bioaktivních látek v potravinářských technologiích. Odborně se zaměřuje na pomoc v rozvoji faremního zpracování, provádí odbornou a
poradenskou činnost na podporu rozvoje venkovního prostoru v oblasti týkající se malovýroby, inovačních technologií, hygieny, marketingu a prodeje lokálních produktů, rozvoji gastroturistického soukromého podnikání.

 

s

| Registrace